Технология

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ – ВЛАГАНЕ – Изпълнение На Топлоизолации В СТРОЕЖИТЕ от фирми Марисан и Енерджи Хаус ЕООД:

Подготовка на основата

Основата следва да бъде предварително обработена –  механично да се отстранят всички нездрави участъци,
след което,  да се измие старателно от всякакви замърсявания и наслоявания,  така че да бъде здрава,  суха,
чиста,  без замърсявания от масло,  без строителни отпадъци и прах.  Непосредствено преди лепенето да се
грундира с дълбокопроникващ и контактен грунд

Подготовка на основата “Основата за Топлоизолация”  следва да бъде предварително обработена –  механично да се отстранят всички нездрави участъци, след което,  да се измие старателно от всякакви замърсявания и наслоявания,  така че да бъде здрава,  суха, чиста,  без замърсявания от масло,  без строителни отпадъци и прах.  Непосредствено преди лепенето да сегрундира с дълбокопроникващ и контактен грунд.

Приготвяне на сместа

В чист неръждаем съд се налива около 6,25 л вода и към нея се добавя една торба  лепило за

топлоизолационни плоскости от EPS (25 kg/торба). Получената смес се разбърква с механична бъркалка до получаване

на хомогенна смес без бучки.  Оставя се да престои задължително около 10  мин.,  за пълно разтваряне на

добавките. Така получената смес е готова за работа и запазва гъстотата си около 8 часа.

Времето за пълното втвърдяване на положената смес зависи от атмосферните условия (температура и влажност

на въздуха), но е не по-малко от 72 часа това значи че дюбелирането на топлоизолация след нейното залепване би било добре да бъде извършено най малко два дни – най добре три от деня на залепването на топлоизолацията. Изключение правят монтажа на топлоизолация от алпинисти – там се използва друга технология на поставяне на топлоизолации.

Начин на работа при полагането на топлоизолация

Нанасяне на лепилото върху топлоизолационните плоскости

ПРИ РАВНА ОСНОВА:

Престоялата вече 10  мин смес се нанася върху топлоизолационната плоскост с назъбена шпакла с размер на

зъбите минимум 10 мм. Препоръчва се размерът на зъбите да е 20 мм.  След това се притиска равномерно към вече грундираната

стена. Задължително е при лепене,  фугите между плочите да останат чисти и да не се запълват с лепило (за да се избегне образуването на термо-мостове). Топлоизолационните плоскости се лепят само хоризонтално или само вертикално, като се разминават, както при зидария! Не се допуска перпендикулярно обръщане на плочите спрямо вече залепените!

Нанасяне на лепилото върху топлоизолационните плоскости

ПРИ НЕРАВНА ОСНОВА:

Лепилото се нанася на топлоизолационните плоскости като върху 5 см от всички краища на плочата се нанася плътен слой лепило,  а всредата топки лепило,  с големината на човешка длан.  Общата контактна площ на лепилото трябва да е най-малко 40%  от тази на

плочата.  Подготвената плоча се притиска равномерно към вече грундираната стена.

Максимална дебелина на полагане: 30 мм

Минимална дебелина на полагане: 10 мм

Забележка:  Да се внимава да не попада лепилен разтвор по страничните и челни ръбове на плоскостите.  На

всички ъгли на сградата да се прави свързване на плочите със зъб (разполагане с разминаване), като се внимава

за правилно перпендикулярно и равнинно образуване на ъгъла.

Оформяне на цокъл  на Топлоизолацията

ВАРИАНТ 1:
При предвиден по проект цокъл или при започване изграждането, системата на разстояние от

основата се подсигурява задължително с цокълен профил

Цокълната профилна лайсна се закрепва със стоманени пирони или дюбели върху стената. Върху лайсната се

поставят топлоизолационни плочи.  Лепилото се нанася на топлоизолационните плоскости като върху 5  см от

всички краища на плочата се нанася плътен слой лепило,  а в средата топки лепило,  с големината на човешка

длан.

ВАРИАНТ 2:
Без употребата на цокълен профил: само при фасади не по-високи от 18 м

На около 20  см над цокълната линия се закрепва ивица мрежа с широчина най-малко 50  см.  След това върху

цокълната линия се закрепва летва, като опорен кант за поставяне на долния край на топлоизолационната плоча.

След поставянето на топлоизолационната плоча, ивицата мрежа се подвива нагоре около края на плочата (около

30 см) и се шпаклова. Когато основата е равна, лепилният разтвор може да се нанесе и с гребеновидна шпакла

върху цялата повърхност (нанасяне на гребен) .  Този начин на нанасяне гарантира припокриване на по-малки неравности и дава

възможност за чисто и равно полагане на плочите. След като се притиснат добре и се изгладят се получава равна

повърхност. След 72 часа се отстранява опорната лента.

Допълнителни указания

Евентуални фуги,  получили се в резултат на не добро срещане на плочите при тяхното нареждане,  или други

отворени пространства между тях,  следва да се запълнят с ивици от изолационния материал или с монтажна

пяна  (при дебелина на фугата до 5 мм). Запълването на фугите с лепило води до образуване на термо-мостове и ТОВА Е АБСОЛЮТНО НЕПРАВИЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ!

Деформационни (противоземетръсни) фуги следва да бъдат изпълнени в топлоизолационната система с помощта

на еластични профили.  При плочи с дебелина > 10  см,  като противопожарна мярка,  в областта на щурца на

всички отвори във фасадата  (врати, прозорци и др.) следва да бъдат поставени 20 см дебели ивици от негорима

каменна вата на разстояние 30  см в ляво,  в дясно,  отгоре и отдолу,  плътно по цялата обиколка на отвора.  В

областта на канта армировката следва да се подсили с ъгли от мрежа. Ако се изолират и вътрешните страни на

такива отвори във фасадата,  следва изолирането на хоризонталната им част в областта на щурца също да се

извърши с негорима каменна вата.

Да се избягва продължаването на фугите между плочите през отвори във фасадата  (врати, прозорци и др.), като

за целта плочите се застъпват с помощта на предварително оформен зъб.

Плочи,  които се показват под повърхността,  могат да бъдат изрязани и отстранени едва след завършване на

работите по полагането, т.е. след свързването на лепилния разтвор (72 часа). В случай, че армиращият слой се

нанесе в продължение на две седмици, или при повредена от слънчевото лъчение повърхност на плочите, те се

шлайфат наново и се обезпрашават!

Дюбелиране на вече положената топлоизолация

72  часа след залепването на плочите и след изсъхването на лепилния разтвор се изисква допълнително им

закрепване със специални за целта дюбели,  в зависимост от вида и състоянието на основата,  размерите на

изолационната плоча и конкретните особености на мястото на полагане  (височина на обекта,  неговото

разположение и ориентация,  място до ръбовете на сградата,  скорост на вятъра и др.).  Задължително е

провеждането на предварително проучване на обстановката, климатичните особености и др. на мястото, където

ще се полага топлоизолационната система .Допълнителното закрепване с дюбели е също така задължително за фасадните

топлоизолационни плоскости когато: общата тежест на лепилото, топлоизолационната плоскост и завършващото

покритие е по-голямо от 10  кг/м;  когато основата е от бетон и когато топлоизолацията се полага върху

повърхности с нанесена мазилка.

За сгради с височина до 18 м и скорост на вятъра до 75 km/h броят на положените дюбели не трябва де е по-

малък от 8 бр./м, а за сгради с височина от 18 до 25 м – 12 бр. /м

По ръбовите участъци, обхващащи ивица от .

минимум 1,25  м от двете страни на всеки ръб на сграда,  се монтират най-малко 12  бр./м (при вертикално разположение на плочите 14 бр./м). Дюбелите следва да влязат в основата най-малко 5 см и да не се показват от повърхността на плочата дори и с 2 мм!

Шпакловане и армиране на вече дюбелираната топлоизолация

Заздравяването на вече дюбелираната топлоизолация – фасадата /изолационни плочи/ трябва да се пазят от влага и в кратък срок да се армират/шпакловат. Сместа се полага върху плочите с назъбена шпакла с размер на зъбите не по-малко от 10 мм, след което мрежата се притиска леко с гладката страна на шпаклата, докато стигне в средата на лепилния слой и задължително се оставя така да се втвърди.  Армиращата мрежа се полага на отвесни пътеки с припокриване на краищата най-малко 10  см.  Мрежата не трябва да се притиска силно,  защото ако се приближи твърде много до топлоизолационната плоскост, лепилото няма да се армира правилно, което ще доведе до поява на напуквания.

Задължително е използването на мрежа, устойчива на алкална среда, поради алкалността на цимента.

След втвърдяване на залепената на гребен мрежа,  върху нея се шпаклова с гладка метална шпакла до получаването на напълно гладка повърхност. Само така положен армиращият слой е в състояние да поеме напреженията,  възникващи в следствие на температурните разлики,  без да се получат напуквания.  При полагане в областта на ъгли и отвори в стената армиращата мрежа трябва евентуално да се обърне по ръба/ъгъла.

Отделно при отвори в стената следва да се направи допълнително диагонално армиране с ивици от армиращата мрежа  (най-малко 20х40  см). При наличие на срезове в мрежата  (например в района на закрепване на скелето) следва да се постави допълнителна ивица мрежа върху среза. В края на цокъла, армиращата мрежа да се среже с остър нож(макетен нож).

Диагонално армиране за поемане на напрежения по ръбовете

Диагоналното армиране се извършва преди цялостното изпълнение на армиращата шпакловка.

Топлоизолиране на отделни апартаменти

За да се обезопаси топлоизолационната система и да се избегне нанасянето на непоправими щети върху нея е необходимо да се постави метална козирка над системата  (водобран), която да спре проникването на стичащата се по стената вода в топлоизолационния пласт или още по страшно – под него!

Необходими елементи за завършване на топлоизолационната система са поставянето на подпрозоречна дъска и

водооткапващ ъгъл над прозореца.

Общи указания и положения

Залепването и шпакловането на Топлоизолацията  може да се извършва само при температура от +5˚С до +35˚С.  Готовата

топлоизолационна система трябва да се предпазва от механични увреждания, обливане с вода и течове.

ПОЛАГАНЕ НА МАЗИЛКА Върху вече шпаклованата и добре армирана Топлоизолация

След като сме спазили точно технологията описана по-горе по качественото залепване на топлоизолационните плоскости , изчакали сме 72 часа да стегне лепилото , дюбелирали сме в зависимуст от сградата и етежността , армирали сме със стъклофибърна мрежа и сме шпакловали вече положената топлоизолация идва ред на изпълнение на финишното покритие.

На Българския пазар се прадлагат много качествени финишни покрития – Мазилки! Ние от Енерджи Хаус ЕООД знаем кои са най ефективните за ВАС , знаем коя структура и кой цвят ще запазят вашата топлоизолационна система във времето.

За това не губете време – видяхте че знаем как да си вършим работата – подайте заявка още сега! Фирмата работи с качествените материали на Марисан България както и с материалите на Баумит , Вебер , Теразит, Мастер и мн.др.

Използвайте нашия конфигуратор за оферта за топлоизолация или подайте заявка за безплатен оглед (за гр.София) и изготвяне на индивидуална оферта за топлоизолацията / саниране на имота Ви!

РАЗБИРА СЕ С НАШАТА ГАРАНЦИЯ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ 7 (СЕДЕМ) ГОДИНИ!

Очакваме да се запознаем:

Енерджи Хаус ЕООД

Leave a Reply